Pomyśl nad hasłem

Bezpieczeństwo w sieci w dużej mierze zależy od samych użytkowników. Nie ułatwiaj innym dostępu do twoich kont tworząc proste do odgadnięcia hasła. Dotyczy to także haseł do poczty elektronicznej, do której wymagane jest zalogowanie w celu odzyskania hasła do innych kont internetowych. Jakie warunki spełniać musi dobre i bezpieczne hasło? Przede wszystkim nie powinno być zbyt krótkie – 8-znakowe hasła są standardem, im jednak dłuższe, tym lepsze. Hasło nie powinno być też banalne i łatwe do odgadnięcia dla potencjalnego włamywacza.

Nie ustawiaj na hasło zatem swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia czy nazwy miejsca zamieszkania. Postaraj się być bardziej kreatywny. Twórz także kombinacje znaków, używaj zarówno liter jak i liczb – im większa mieszanka, tym hasło będzie trudniejsze do złamania. Przy zakładaniu kont internetowych zazwyczaj pojawia się wskaźnik, który pokazuje poziom trudności wybranego przez użytkownika hasła. Staraj się, by według tego wskaźnika było ono jak najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane.

www.pink-glasses.pl

W ten sposób zwiększysz swoje bezpieczeństwo.

crm w lotnictwie optymalizacja procesów produkcyjnych

Może Ci się również spodoba